Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec julij-avgust 2021

V tej številki lahko preberete ...

 • Tamara Prezelj: Prekluzivni rok: kdaj velja in kdaj ne teče?

 • Sabina Lamut: Obdavčitev pokojnin z mednarodnega vidika

 • Igor Dernovšek: Spremenjena davčna praksa pri odmeri davka na dediščine in darila za dediče III. dednega reda po Zakonu o davku na dediščine in darila (ZDDD)

 • Jernej Podlipnik: Vpliv vloženih zahtev za oceno davčnih zakonov ali njihovih delov na druge davčne in sodne postopke, v katerih je treba uporabiti določbe, katerih ustavnost se presoja

 • Mojca Tancer Verboten: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela in vprašanje pristojnosti inšpektorjev

 • Boštjan Petauer: Ali oddaja nepremičnin v najem predstavlja stalno poslovno enoto?

 • Franc Derganc: Stališče Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije v zvezi z izvajanjem 68.a člena ZDavP-2

 • Darko Bohte: Dopolnitve Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

 • Damir Cavnik: Aktualni pregled nacionalnih obdavčitev digitalne ekonomije držav članic Evropske unije

 • Iz domače davčne prakse

 • Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

 • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

 • Novice s področja ZDSS in CFE

 • Ali ste vedeli?