Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec marec 2021

V tej številki lahko preberete ...

  • Anja Obreza, Jure Mercina: Dileme pri uveljavljanju posebne davčne olajšave za napotene delavce po 45.a členu ZDoh-2

  • Klemen Wagner: Davčni vidiki trgovanja s kriptovalutami fizičnih oseb

  • Mihael Pojbič: Ali je pogoj obrata v domačih transakcijah potreben?

  • Darko Bohte: Anomalije v zvezi z davčno obravnavo oproščenih PSV pri normirancih

  • Žanin Maloič: Seznam EU nekooperativnih jurisdikcij za davčne namene in vpliv na slovensko davčno zakonodajo

  • Iz domače davčne prakse

  • Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

  • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

  • Novice s področja ZDSS in CFE

  • Ali ste vedeli?