Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec december 2020

V tej številki lahko preberete ...

 • Erika Režek: Novosti pri obračunavanju DDV za čezmejno e-poslovanje od 1. 7. 2021 dalje

 • Erika Režek: Novo podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme in razširitev seznama tega blaga

 • Damir Cavnik: Obdavčitev digitalne ekonomije uvedena tudi v Kraljevini Španiji

 • Dejan Petkovič: Odlog po 100. členu Zakona o dohodnini in sodba Vrhovnega sodišča

 • Darko Bohte: Vpliv stroškov poslovnih daril na obračun davka od dohodkov pravnih oseb

 • Jernej Podlipnik: Poskus utemeljitve višine normiranih odhodkov pri obdavčitvi dohodka fizičnih in pravnih oseb

 • Franc Derganc: Stališče Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije glede problematike pridobitve lastnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo

 • Iz domače davčne prakse

 • Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

 • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

 • Ali ste vedeli?