Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec november 2020

V tej številki lahko preberete ...

  • ·mag. Dejan Petkovič: Lastni deleži (delnice) v letu 2020 in povezana vprašanja

  • ·Darko Končan: O predlogih Strateškega sveta glede davčnih poenostavitev

  • ·Darko Bohte: Preverjanje sprejete carinske deklaracije – primer iz prakse

  • ·mag. Mojca Muha: Zakaj v upravnem sporu sporazumno reševanje zadev ne živi?

  • ·mag. Franc Derganc: Stališče Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije v zvezi z ugotovitvenim postopkom, odločanjem o pripombah in pritožbi zoper odločbo FURS v postopkih davčnega inšpekcijskega             nadzora v Republiki Sloveniji, št. 2/ZDSS z dne 23. 10. 2020

  • ·Iz domače davčne prakse

  • ·dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

  • ·Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

  • ·Ali ste vedeli?