Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec september 2020

V tej številki lahko preberete ...

  • Erika Režek: Podaljšanje roka veljavnosti seznama blaga, ki je lahko oproščeno uvoznih dajatev in DDV zaradi spopadanja s posledicami epidemije COVID-19

  • Mojca Bartol Lesar: Stalna poslovna enota na področju DDV (2. del)

  • Sabina Lamut: Dohodki, ki jih davčni zavezanci – fizične osebe ustvarijo z opravljanjem dejavnosti v tujini so (lahko) obdavčeni tudi v Sloveniji

  • Jure Mercina, Matic Čufar: Uporaba drugega odstavka 7. člena ZDoh-2 v praksi – gre res za administrativno poenostavitev davčnega rezidentstva?

  • Matjaž Kovač: Materialne predpostavke sistema obdavčevanja statusnih sprememb gospodarskih družb

  • Petra Cajnko: Pravna primerjava postopkov izterjav preživnin pri otrocih (do 18. leta) med Slovenijo in Hrvaško

  • Iz domače davčne prakse

  • Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

  • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

  • Ali ste vedeli?