Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec julij in avgust 2020

V tej številki lahko preberete ... 

 • mag. Tamara Prezelj: Odbitek vstopnega DDV od storitev, povezanih z nakupom in prodajo delnic in deležev v kapitalskih družbah (2. del) 

 • Miha Berglez: Finančne transakcije in vpliv negativnih obrestnih mer na izračun odbitnega deleža 

 • Mojca Bartol Lesar: Stalna poslovna enota na področju DDV (1. del) 

 • mag. Boštjan Petauer: Popravek DDV v primeru, da davčni zavezanec ni prijavil svoje terjatve v stečajnem postopku 

 • mag. Sabina Lamut: Podaritev premoženja družbe družbeniku ali fizični (povezani) osebi z vidika obdavčitve 

 • Darko Bohte: Odmera dohodnine od odsvojitve deleža v gospodarski družbi – primer iz prakse 

 • ddr. Timotej Jagrič: Dileme obdavčitve tobačnih izdelkov 

 • mag. Damir Cavnik: Obdavčitev digitalne ekonomije v Združenem kraljestvu 

 • dr. Jernej Podlipnik: »Kolegijsko« vodenje postopkov davčnega inšpekcijskega nadzora

 • ddr. Marian Wakounig: Protikoronski davčni ukrepi Avstrije 

 • mag. Tadej Ulčar: Direktiva (EU) 2019/1151 – pravila povezana s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja Iz domače davčne prakse 

 • dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

 • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU 

 • Ali ste vedeli?