Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec junij 2020

V tej številki lahko preberete ... 

 • mag. Tamara Prezelj: Odbitek vstopnega DDV od storitev, povezanih z nakupom in prodajo delnic in deležev v kapitalskih družbah (1. del) 

 • dr. Jernej Podlipnik: Utemeljenost prekinitev davčnega postopka zaradi pridobivanja podatkov iz tujine v primerih, ko so od odločitve davčnega organa odvisne nedavčne pravice zavezancev 

 • dr. Maruša Pozvek: Poročanje o potencialno agresivnih čezmejnih aranžmajih davčnega načrtovanja 

 • Sabina Pirnat, Nika Lozej: DAC6 - Kategorije prepoznavnih značilnosti in druge specifike poročanja čezmejnih aranžmajev 

 • Tamara Drnovšek: Finančne transakcije med povezanimi osebami v času gospodarske negotovosti 

 • mag. Matjaž Kovač: Vpliv transfernih (prenosnih) cen med povezanimi subjekti na mednarodno obdavčenje 

 • mag. Maja Malešević, Milčo Balevski: Delo na domu – priložnost za nadgradnjo 

 • Iz domače davčne prakse 

 • dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU 

 • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU 

 • Ali ste vedeli?