Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec maj 2020

V tej številki lahko preberete ... 

  • mag. Erika Režek: Oprostitev uvoznih dajatev in oprostitev plačila DDV za uvoz blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 - nadaljevanje 

  • dr. Jernej Podlipnik: Procesni vidiki pobotanja po zakonu o davčnem postopku Darko Bohte: ZIUZEOP (PKP1 in PKP2) ter anomalije na področju samozaposlenih (tudi v kulturi) 

  • ddr. Marian Wakounig: DDV in zaporedne dobave – vidik Avstrije (2. del) 

  • Edita Turičnik: Nov zakonodajni sveženj o posredovanju informacij ponudnikov plačilnih storitev o čezmejnih plačilih za preprečevanje goljufij na področju DDV Iz domače davčne prakse 

  • dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU 

  • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

  • Ali ste vedeli?