Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec april 2020

 

V tej številki lahko preberete ...

  • Maruša Pozvek: Davčno finančni ukrepi za blažitev posledic COVID-19

  • Erika Režek: Oprostitev uvoznih dajatev in oprostitev plačila DDV za uvoz blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020

  • Mojca Tancer Verboten: Plačilo delavcev v času posebnih okoliščin zaradi širjenja nalezljive bolezni COVID-19

  • Boštjan Petauer: Ali gre pri zdravstveni oskrbi oseb, opravljeni preko telefona, za oproščeno ali obdavčeno dejavnost?

  • Marian Wakounig: DDV in zaporedne dobave – vidik Avstrije (1. del)

  • Darja Gregorčič Bernik: Nesorazmeren poseg v pravice zavezancev ob spremembi na področju vzdrževanih članov?

  • Iz domače davčne prakse

  • Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

  • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

  • Ali ste vedeli?