Strokovna mnenja
Izdelava najzahtevnejših davčnih mnenj...
Založništvo
Izdaja strokovnih knjig...
Revija DFP
Mesečno izdajamo revijo Davčna-finančna praksa...

Izšla je revija DFP za mesec januar 2020

V tej številki lahko preberete ...

  • mag. Robert Pritržnik: Glavne davčne novosti v 2020

  • dr. Darja Gregorčič Bernik: Nujnost uskladitve DDV zakonodaje znotraj EU v vezi konsignacijskih skladišč

  • mag. Erika Režek: Dobava zemljišč - DDV ali DPN?

  • dr. Jernej Podlipnik: Davek na promet nepremičnin pri prodaji na javni dražbi v izvršilnem postopku

  • mag. Damir Cavnik: Nova pravila o obdavčitvi digitalne ekonomije v Republiki Italiji

  • ddr. Marian Wakounig: Radikalna reforma avstrijske finančne uprave

  • Iz domače davčne prakse

  • dr. Janja Hojnik: Sodna praksa Sodišča EU

  • Uredništvo: Davčno-finančne novosti z institucij EU

  • Ali ste vedeli?